Content.php

Kresy zabrane w 1939. Czego dziś oczekują od nas? Dagmara Kliks, Dariusz Loranty

2017-09-12

Czwartek, 14 września godz. 19.30, Warszawa, ul. Wspólna 51 (wejście od strony podwórka) Spotkanie z działaczami kresowymi reprezentującymi Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna: Panią Prezes Dagmarą Kliks oraz Dariuszem Lorantym. Polska straciła Kresy Wschodnie w wyniku następujących po sobie: IV Rozbioru Polski – Paktu Ribbentrop – Mołotow z 23 sierpnia 1939 oraz ustaleń Konferencji […]