Content.php

Dr Jan Przybył – Człowiek a Osoba w polskim romantyzmie

2017-11-22

Czwartek 23 listopada, godz. 19.00, Warszawa, ul. Wspólna 51 (wejście od strony podwórka). Rozważania o opozycji pojęć Człowieka i Osoby w romantyzmie.