Konferencja Historyczna: Piłsudski i sanacja – mity a prawda historyczna

2018-05-10

Sobota 12 maja 2018 r., godz. 11.00, Warszawa, ul. Zielna 39, gmach PAST-y (IV piętro) Organizatorem Konferencji są: Stowarzyszenie im. Bpa Kajetana Sołtyka oraz Centrum Edukacyjne Powiśle w Warszawie Data konferencji – 12.05.2018 r. – upamiętnia ważne fakty z życia Józefa Piłsudskiego: – 119 rocznica porzucenia religii katolickiej i konwersji na protestantyzm 12.05.1899 – 92 […]

Krzysztof Lech Łuksza: Aktualność Idei Narodu w ujęciu prof. Feliksa Konecznego.

Czwartek, 10 maja 2018 r., godz. 19.30, Warszawa, ul. Wspólna 51 (wejście od strony podwórka) Kontynuujemy cykl spotkań: Zainspirowani Feliksem Konecznym. Tym razem Centrum Edukacyjne Powiśle wraz z KontrRewolucją Narodową zapraszają na wykład: Krzysztof Lech Łuksza: Aktualność Idei Narodu w ujęciu prof. Feliksa Konecznego.