Prof. Feliks Koneczny wobec Piłsudskiego i sanacji -Tomasz Ciołkowski

2018-05-14

Wtorek, 15 maja 2018 r., godz. 19.30, Warszawa, ul. Wspólna 51 (wejście od strony podwórka) Prof. Feliks Koneczny został usunięty z USB – Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie za krytykę rządów Józefa Piłsudskiego i sanacji – rządów, które określał mianem rządów w duchu cywilizacji turańskiej.