Single.php

Content-single.php

Konferencja Historyczna: Piłsudski i sanacja – mity a prawda historyczna

przewrot-7

Sobota 12 maja 2018 r., godz. 11.00, Warszawa, ul. Zielna 39, gmach PAST-y (IV piętro)

Organizatorem Konferencji są: Stowarzyszenie im. Bpa Kajetana Sołtyka oraz Centrum Edukacyjne Powiśle w Warszawie

Data konferencji – 12.05.2018 r. – upamiętnia ważne fakty z życia Józefa Piłsudskiego:
– 119 rocznica porzucenia religii katolickiej i konwersji na protestantyzm 12.05.1899
– 92 rocznica zamachu majowego 12.05.1926
– 83 rocznica śmierci Piłsudskiego 12.05.1935

 

Plan Konferencji:

11.00 – 11.10 Organizatorzy: Rafał Mossakowski i Brunon Różycki – rozpoczęcie konferencji i powitanie Gości.

11.10 Prof. Jan Żaryn – „O przewrocie majowym – krytycznie”

11.30 Prof. Lech Wyszczelski – „Kontrowersje wokół polskiej polityki wojskowej 1926-1939”

11.50 Reżyser Grzegorz Braun – „Sanacyjna polityka historyczna”

12.10 Sławomir Suchodolski – „Garść uwag o etatyzmie i gospodarce pod rządami Józefa Piłsudskiego i sanacji 1926-1939”

12.30 Rafał Ziemkiewicz – „Wojna Rydza – Śmigłego”

12.50 Henryk Nicpoń – „Przeciwstawne wizje Polskiej Armii gen. Tadeusza Rozwadowskiego i marszałka Józefa Piłsudskiego”

13.10 Marek Kamiński – „Ostatnie tajemnice Marszałka”

13.30 – 14.10 Przerwa

14.10 Arkadiusz Miksa – „Piłsudski i sanacja wobec Obozu Narodowego”

14.30 Mateusz Ratyński – „Stronnictwo Ludowe w obronie demokracji w latach 1931-1939”

14.50 Tomasz Ciołkowski – „Sfałszowana biografia Józefa Piłsudskiego”

15.10 Ks. Sławomir Siąkała – „Czy luteranin Józef Piłsudski był godzien katolickiego pogrzebu?”

15.30 Rafał Dutkiewicz – „Józef Piłsudski a masoneria”

15.50 Tomasz Gryguć „Pan Nikt” – „Wrogowie i przyjaciele. Polityka zagraniczna sanacji”

16.10 Prof. Maciej Giertych – „Mit Piłsudskiego”

16.30 Gabriel Maciejewski „Coryllus” – „Kto stał za Józefem  Piłsudskim”

16.50 – 17.00 Rafał Mossakowski i Brunon Różycki – zakończenie konferencji

 

Jako organizatorzy – zapraszają:

Rafał Mossakowski i Brunon Różycki