Single.php

Content-single.php

Kresy zabrane w 1939. Czego dziś oczekują od nas? Dagmara Kliks, Dariusz Loranty

molotov-ribbentrop_pact_1939

Czwartek, 14 września godz. 19.30, Warszawa, ul. Wspólna 51 (wejście od strony podwórka)

Spotkanie z działaczami kresowymi reprezentującymi Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna: Panią Prezes Dagmarą Kliks oraz Dariuszem Lorantym.
Polska straciła Kresy Wschodnie w wyniku następujących po sobie: IV Rozbioru Polski – Paktu Ribbentrop – Mołotow z 23 sierpnia 1939 oraz ustaleń Konferencji Jałtańskiej 11 lutego 1945 r. W obu tych wrogich nam aktach uczestniczył Związek Sowiecki ze swoimi w poszczególnych latach sojusznikami: III Rzesza Niemiecką (1939-41) oraz USA i Wielką Brytanią (1941-45).
W wyniku tych wydarzeń połowa Polski pozostała za – wyciągniętą z lamusa i nagle przywróconą – Linią Curzona. Do dziś miliony Polaków żyją tam gdzie ich ojcowie i dziadowie od wieków nie wspominając już o wciąż żywych śladach polskiej cywilizacji na tych ziemiach, zabytkach polskiej kultury i dziedzictwa narodowego…