Single.php

Content-single.php

Prof. Feliks Koneczny wobec Piłsudskiego i sanacji -Tomasz Ciołkowski

przewrot-7

Wtorek, 15 maja 2018 r., godz. 19.30, Warszawa, ul. Wspólna 51 (wejście od strony podwórka)

Prof. Feliks Koneczny został usunięty z USB – Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie za krytykę rządów Józefa Piłsudskiego i sanacji – rządów, które określał mianem rządów w duchu cywilizacji turańskiej.