Lasecki, Łuksza, Mossakowski: Czy KontrRewolucja jest potrzebna i możliwa?

2017-02-08

Polecamy film z kolejnego spotkania zorganizowanego przez CEP i portal KontrRewolucja z udziałem Ronalda Laseckiego, Krzysztofa Łukszy i Rafała Mossakowskiego: