Krzysztof Karoń – KontrRewolucja i neoMarksizm

2017-01-26

Zapis filmowy naszego spotkania: