Content.php

Prof. Feliks Koneczny wobec Piłsudskiego i sanacji -Tomasz Ciołkowski

2018-05-14

Wtorek, 15 maja 2018 r., godz. 19.30, Warszawa, ul. Wspólna 51 (wejście od strony podwórka) Prof. Feliks Koneczny został usunięty z USB – Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie za krytykę rządów Józefa Piłsudskiego i sanacji – rządów, które określał mianem rządów w duchu cywilizacji turańskiej.

Content.php

Dr Michał Krajski, Tomasz Węgrzyn, Krzysztof Wojciechowski: Prof. Feliks Koneczny i aktualność jego nauki porównawczej o cywilizacjach

2017-12-26

Czwartek, 28 grudnia 2017 r, godz. 19.30, Warszawa, ul. Wspólna 51 (wejście od strony podwórka) Tym spotkaniem rozpoczynamy cykl wykładów i paneli dyskusyjnych poświęconych prof. Feliksowi Konecznemu i Jego nauce porównawczej o cywilizacjach.